Biz Kimiz?

Momentum Gençlik Ağı Derneği 2018 yılında gençlerin toplumdaki karar alma mekanizmalarındaki görünürlüğünün ve temsiliyetinin artırılması hedefiyle tarihsel eşitlik, özgürlük ve dayanışma ilkeleri etrafında bir araya gelmiş bir grup genç tarafından kuruldu.

Momentum, gençlerle birlikte çatışmadan uzak, eşitlikçi ve hakça bir mücadeleyi kendine şiar edinen yeni bir siyasi dilin inşa edilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda Momentum, gençlerin siyaset, yerel yönetimler, ve çeşitli sivil toplum örgütlerindeki görünümünü ve katılımını artırmaya yönelik faaliyetler yürütmeyi ve gençlerin katılımıyla şekillendirilecek “Gençlik Politikaları”na yön vermeyi amaçlamaktadır.

Öte yandan, dernek ekosisteme saygılı adil bir üretim-tüketim-bölüşüm sistemi için diğer tüm dezavantajlı gruplarla birlikte ilerlemeyi, her türlü eşitsizlikle mücadele etmeyi ana hedefleri olarak belirlemektedir.

Bu bağlamda Momentum;

  • Gençlik politikaları, gençlik hakları, gençlerin sivil toplum ve siyasetteki görünüm ve temsiliyetinin artırılması
  • Eşitlikçi, adil ve demokratik bir toplum için gençliğin bir özne olarak sahip olduğu role dair farkındalığın artırılması
  • Türkiye’de gençlik alanında çalışmalar yapmakta olan sivil toplum kuruluşları ile gençlik hakları kapsamında çeşitli ortaklıklar ve iş birliklerinin yapılması
  • Ortak ilkeler kapsamında yerel, ulusal ve uluslararası ortaklıkların geliştirilmesi
  • Çeşitli eğitim yöntemlerini kullanarak topluma ve özellikle gençliğe fayda sağlayacak sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi
  • Öğrenci/stajyer/”tecrübesiz” adı altında sömürülen genç emeğinin görünür kılınması ve genç emeğinin örgütlenmesi gibi konularda faaliyet göstermektedir.

wpntr