Momentum 40′ Söyleşileri | GO-FOR’un COVID Problem Haritası

Momentum 40′ Söyleşileri Mehmet Avcı ve Gençlik Örgütleri Forumu
Derneği’nden (GO-FOR) Çağlar Yenilmez’in sohbetiyle devam ediyor. Çağlar Yenilmez’le GO-FOR’un COVID Problem Haritası’nı konuştuk. Söyleşimizi dilerseniz Youtube kanalımızdan dinleyebilir, dilerseniz okuyabilirsiniz.

Mehmet Avcı: Herkese merhabalar. Momentum Gençlik Ağı Derneği’nin 40’ Söyleşileri’ne hoş geldiniz. Pandemi, emek ve ekonomi başlıkları altında düzenlenen 40’ Söyleşileri’nin bugünkü konuğu Gençlik Örgütleri Forumu’ndan Çağlar Yenilmez. Hoş geldin Çağlar. 

Çağlar Yenilmez: Hoş bulduk Mehmet ve Momentum Derneği.

M.A: Bu süreçte, pandemi döneminde yine vakaların hızlı artması ve evlere kapanma süreci arifesinde özellikle gençlik derneklerinin ya da gençlerin yaşadıkları hak kayıplarından, yaşamımızı sürdürebilmemize engel olacak şekilde çalışmalarından ya da bazı ekonomik sıkıntılarından biraz bahsetmek istiyoruz bu söyleşiler kapsamında. Bu anlamda önce seni tanıyalım. Gençlik Örgütleri Forumu’nu (GOFOR) kısaca aktarıp daha sonrasında çok güzel bir çalışma örneği var Hak ihlalleri Haritası, ondan da bahsederek giriş yapalım.

Ç.Y:  Gençlik Örgütleri Forumu’nun sekreteryasını temsilen buradayım. Gençlik Örgütleri Forumu, tüzel kişilik olarak bir dernek aslında. Fakat bir ağ gibi çalışan, Avrupa Gençlik Kurumu’na Ulusal Gençlik Konseyi olarak gözlemci üye olan bir kurum. 58 tane gençlik derneği, sivil inisiyatif, gençlik meclisleri, öğrenci kulüpleri gibi farklı yapıların olduğu temeli ve derdi Türkiye’nin kapsayıcı ve evrensel standartlarda sivil ve kamu iş birliğinde oluşturulmuş bir gençlik politikası amacıyla çalışan bir yapı diye özetleyebilirim. www.go-for.org internet sitemizden de detaylı bilgi alabilirler. 

M.A: Teşekkürler. Derneğinize nasıl üye olabilirler?

Ç.Y: Herhangi bir dernekte olduğu gibi bizim derneğimizin de  bir genel kurulu, yürütme kurulu, danışma kurulu, denetleme kurulu ve sekreteryası var. Şu anda üye olmak isteyen kurumların ve  gençlik örgütlerinin öncelikle hak temelli ve gençler tarafından oluşturulan örgütler olmasını bekliyoruz ya da tüzüklerinde gençlerle çalışıp gençlik çalışmaları yaptığına dair bir takım ibareler olmasını bekliyoruz. En temelde bu ibareler ‘şöyle planlar var ve konuşuluyor’ ya da ‘herhangi bir derneğim ve gençlerle çalışmak istiyorum, gençler ile çalışıyorum’ gibi, yani eğer gençlere ilgi duyuyorsanız bazı kriterler var. Mesela yönetim kurulunda gençlerin olması gibi kriterleri yerine getirip başvuruyu tamamlıyorlar. Başvuruyu üye denetleme kurulu inceliyor, o aktarıyor ve yürütme kurulu karar veriyor. Önce gözlemci olarak Avrupa Gençlik Forumu’ndaki yapıya benzer bir yapıda gözlemci olarak sürece katılıyorlar. GOFOR’un içinde süreç nasıl işliyor gibi süreçleri takiben ,2 senenin sonunda tam üyeliğe geçiş yapabiliyorlar. Bunlar biraz bürokratik kısımlar. Kurumsal olarak nasıl üye olabileceğiniz ile ilgili bilgileri yine detaylı olarak info@go-for.org mailimizden sorarsanız biiz daha anlaşılır bir şekilde anlatıyor oluruz. 

M.A: İlgilenenler sosyal medya hesaplarından da takip ederlerse oldukça fayda sağlayacak bilgiler mevcut. Gençlerle, gençlik hakları ile ilgili çalışıyorsunuz. Bu anlamda çalışan diğer dernekler ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir arada hareket ediliyor. Gençlik haklarından biraz bahsedelim istersen. Genç hakları nedir? Gençlik hakkını sınırlandırmak doğru mudur? Ya da bunun geniş çerçevesini nasıl ele alabiliriz? Gençlik Örgütleri Forumu’nda ya da kendi kişisel çalışma deneyimlerinde bu çerçeveyi nasıl çizebilirsin?

Ç.Y: Gençlik hakkı  dediğimizde aslında temel insan haklarını referans alıyoruz. ‘Temel insan hakkı nedir?’ dediğimizde, bölünmez bütündür, biri olmadan diğeri olamaz gibi bir yaklaşımla düşünüyoruz. ‘Neden gençlik hakları?’ ya da ‘Gençlerin insan hakları mı demeliyiz?’ gibi tartışmalar da alanda döndü bir dönem. Gençlik hakları diyoruz çünkü bazı temel insan haklarına erişimde; barınma gibi, sağlık gibi, eğitim gibi, istihdam gibi, örgütlenme özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi bazı temel haklarda gençler sadece genç olduğu için ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Bu sebeple gençlik hakları diyerek aslında meseleyi gündeme çekip,sadece genç olduğumuz için, belli bir yaş skalasına tabi olarak adlandırıldığımız için, bazen öğrenci olup bazen öğrenci olmadığımız için yaşadığımız ayrımcılıklardan bahsediyoruz. Böyle çerçeveleyebiliriz. Yani insan haklarından farklı bir şey söylemiyoruz.

M.A: Yine aslında bahsettiğin gibi, örneğin yalnızca öğrencilere ya da çalışanlara değil buna en geniş çerçevede bakabilmenin önemli bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Aslında bu bazı hak kayıplarından da bahsetmeye başlayalım istersen. Bunu sadece dışarıdan değil kendi alanımızda, kendi yaşantımızda günün her anında, her mekanında gerçekleştirdiğimiz, karşı karşıya geldiğimiz, belki de gençlik  hak ihlali olduğunu düşünmediğimiz, bilmediğiniz, ama dönüp baktığımızda böyle bir durumla yüzleştiğimiz hak ihlalleri olabiliyor. Bunlar neler olabilir ? Ya da bununla ilgili sahada sorunlar en çok hangi alanlarda oluyor?

Ç.Y: Son zamanlarda özellikle  Z kuşağı davranışlarını daha iyi anlamaya çalışmaya yönelik ilgi de artmışken çok çok konuşmaya başladık. Gençlerin özne olduğu, alınan kararların içerisinde bir ara özne olduğu, fakat bununla ilgili bir söz söyleyemediği yerlerde ihlaller var diyebiliriz. Bunlarla ilgili yapılan çalışmalar var. Mesela gençlerle ilgili ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerle ilgili yapılan çok yeni araştırmalar var. Yani biraz alta girdikçe dallanıyor ama çok ufak bahsebilirsek, bizim de yaptığımız çalışmalardan birisi de bu ya da bu alandaki ihtiyaç bizi de ‘Bunları toplamalıyız’ düşüncesinde getirdi. Konuşuyoruz ‘şöyle ihlaller var, bunlar oldu.’ Bunları Twitter’da yazıyoruz. Bir şekilde gündem olanlar oluyor. Oraya sığındığımız da gündem olmayanlar orada kaynıyor. Ufak dayanışma çemberleri oluşuyor. ‘Bunları nasıl toplarız, bu bilgilerin total görünümünü nasıl gösteririz?’ gibi bir derdimiz oldu. Biz de aslında katılımcı odaklı yapmak istedik bu çalışmayı. Nasıl hak ihlalleri yaşadıklarını gençlere sormak istedik. Aslında yaklaşım olarak da ben şimdi buradan, oturduğum yerden Ankara’da çalıştığım yerden, ‘Gençlerin şöyle hak ihlalleri var’ demek yerine, size belki gençlerin ne gibi hak ihlalleri olduğunu gösterebilirim. Buradan onları konuşalım.

M.A: Yerel gençlik çalışması hususunda  dediğin şey çok değerli. Ankara’da oturup da başka bir yerdeki gencin sorunlarını bilebilme imkanın yok. Bunu Z kuşağını merak eden siyasi partilere ya da daha geniş çaplı sivil toplum kuruluşlarına da söylemek daha doğru olur. Yerel çalışmalar bu yüzden kıymetli, daha özenli. Yerelde çalışan gençlik topluluklarının, gençlik çalışmalarının yerel yönetimlerin içerisinde daha doğrudan katılımlarının önünü açmanın ne derece önemli olduğuna kısaca değinmek istedim. Bu çalışma, COVID-19 Problem Haritası, gerçekten çok değerli ve kıymetli bir çalışma. Yine dediğin gibi insanların yaşadıkları sorunlarını bölgelerinden dile getirerek yer aldıkları bir çalışma oldu. Pandemi döneminin başında oldu herhalde, senden daha ayrıntılı dinleyelim. Birçok çalışmaya taban oluşturacak ve örneklendirilecek bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Yine bu pandemi süreci sonunda dönüp baktığımız zaman somut bir çalışma üretmiş olduğu için de GOFOR ekibini tebrik ediyoruz. 

Ç.Y: Teşekkürler. Burada kanıt temelli savunuculuk yapma derdine düştük. Pandemide ilk  reaksiyon yurtların hızlıca boşaltılması olduğu için, doğru mu, yanlış mı, bunun yapılış şekli  bunlar tartışılacak konular, ama böyle bir durum içinde kalmamız ve devamında gördüğümüz bazı olaylar bizi bunu, kanıt temelli savunuculuk işini düşünmeye itti. Sonra dedik ki bu hakları koyalım insanlar oradan hangi hakla ilgili olduğunu öğrenebilir, gençler nasıl sorunlar yaşamış belki onları gösterebiliriz. Mesela sağlık hakkı konusunda pandeminin başlarında ilaca iletişimle ilgili bir sorun yaşanmış. Anksiyete teşhisi almış ve tedavisi başlamış ilgili kişinin, ailesinin yanına döndüğü için tedavisi devam edememiş. Yani ilk başta bu sorunların nerede olduğunu, nerelerde biriktiğini görüp hızlı reaksiyon, hızlı müdahale ile bu sorunlara yönelik savunuculuk nasıl geliştirilebilir, yerel yönetimler bunun için neler yapabilir gibi konularla ilgilenmek istedik. Bu sorunda ben kişiye anksiyete ilacı karşılayamam ama  ilgili kurumların düşünmesi ile ilgili bir telefon hattına istek bırakabilirim, ilgili şikayet mekanizmalarını kullanabilirim gibi bir yaklaşım izliyoruz. Biraz böyle sorunları da görebiliyoruz ama bazı doğrudan sorunlarla da karşılaşıyoruz. Mesela eğitim hakkında özellikle göreceğiz, doğrudan internet ve bilgisayara erişimle ilgili çok büyük sıkıntı var. İnternet ya bilgisayara erişim için çoğu belediyenin hizmet merkezi var. Sağlanabilir miydi?  Yoksa bu sağlık açısından tehlikeli mi? Bunların doğrusu yanlışı ilgili kişilerle tartışılacak şeyler. Yurtlardan tahliye sonucu eşyalarına erişemeyen iki arkadaş var. Biri Ankara’da diğeri Eskişehir’den raporlamışlar. Bilgilerini isterlerse veriyorlar. En az il ilçe istiyoruz ama, doğruluğu? Tabii yani adresleri kendi giriyorlar, isterlerse telefon numarasını ve bununla ilgili iletişime geçilmek istiyorlarsa onun rızasını onayını işleyip, bilgilerini sunuyorlar. Temelde en çok eğitim hakkına erişimle ilgili girdi olduğunu görebiliriz. Bunlar bazı alt sekmeler bunların da altında biriken başka şeyler var.

M.A: Evet mesela bu haritadan görebiliyoruz ülke içindeki dağılımı. 

Ç.Y: Ne kadar çok veri olursa, aslında o kadar çok şey gösterecek bir iş aynı zamanda. Fakat olduğu haliyle ve örneklemek açısından bir gençlik örgütünün kriz anlarında verdiği hızlı reaksiyon olarak yapılan hak ihlallerini haritalamak ve onların görünür kılınması, aynı zamanda ‘Gençlik hakları diye birşey varmış’ın bilgilendirilmesinin yapılmasını düşünüyoruz. İşe yaradığına dair inancımız var. Mesela sınavı ertelendiği için tweet atan bir gencin bir milyon takipçili hesabının kapatılması çok net  ifade özgürlüğüne yönelik bir  hak ihlalidir. Bunları görünür kılmak için çabalarımız var. Kişilerin girdiği daha fazla girdi var aslında ama her biri anlamlı değil veya bazlarını bir yere hiç işlemiyoruz onları arka planda tutuyoruz. Belki başka araştırma yapmak isteyenler için. Bunun raporunu da 6 aylık rapor gibi bir raporda yakınlarda çıkaracağız. Hem daha eğitim hakkına, yani haklarının geçmişine, nerden geldiği, ilintileri ne, söylemi ve yaşanılan ne gibi ihlaller var, kriz zamanında, pandemi gibi buna çözüm bulunmuş mu gibi bir rapor da hazırlamaya çalışıyoruz. Örneğin emek ve pandemi süreci dediğin için eklemek istedim. Özellikle özel okullarda ücretli veya sözleşmeli çalışan öğretmenler, ücret alamadığı gibi aslında istihdamla ilgili de benzer alanlarda  ihlaller var. Daha detaylı incelemek için birkaç şey yapabilirsiniz. Sağ taraftan doğrudan inceleyebilirsiniz. Arayüzü çok kötü çünkü kendimiz yaptık hiçbir kurum fon vermedi buna. Tamamen bizim kendi çıkarttığımız bir iş. O yüzden de değerli hala çalışıyoruz. Yaşayan bir sistem olarak görüyoruz. Bundan sonraki hedef aslında daha sistematik bir hak ihlali izlemesi yapmanın bir aracı olmak. Bunun en iyi yolu bu mu? Değil. Nasıl geliştirebiliriz? Geliştirilebilir diye konuşuyoruz aramızda. Geri bildirimlere açığız, duymak istiyoruz. Veri partnerliği kurmaya çalıştık pandeminin ilk hızlı döneminde. Sistemi nasıl kullanacağımız ile ilgili girişi arttırmak dertlerimiz de var, düşüncelerimiz de var. İşbirliklerine de açığız. Bunlara dahil olmak için gençlik örgütleri forumu üyesi olmanıza gerek yok. Özellikle buraya veri girerek yaşanlan, yani kendiniz yaşamış olabilirsiniz, etrafınızda yaşayan insanlar vardır. Benim verdiğim bir örnek vardı, yazdım ben de. Yani pandemi yüzünden yaşadığım bazı şeylerle ilgili, işle ilgili etrafımızdaki insanların oluyor, onların da girilmesi projelerde özellikle yani gençlik alanı dediğimiz projeler yürüyen herhangi bir alan olduğu için çok fazla proje ile ilgili işte ertelemelerle ya da proje çalışanlarının aldığı maaşla ilgili, ödemelerle ilgili şeyler de var. Bir yandan bir kelime geldi. “Resistance” yani dayanıklılık. Bu gibi krizlerle neyle mücadele ederiz ya da nasıl öznelerimizin ihtiyaçlarını görür onlara bir şeyler yaparızın firini de verebilir. 

M.A: Teşekkür ederim. Bunlara ek olarak aslında arayüz güzel bence. Mesleki olarak ilgimi, dikkatimi çekti. Momentum Derneği’nin de bu sorunların verileştirilmesi ile ilgili projesi var halihazırda, şimdi ben kısaca ondan bahsetmek istiyorum. İnternet sitesinden erişilebilecek bir link üzerinden karşılaştığınız sorunları belirtebilirsiniz. Bu sorunlarına ilişkin yaptığımız raporlama çalışması neticesinde uzmanlardan görüşler de alıyoruz. Bununla ilgili olarak  gerek çalışma ekonomisi gerek hukuki bakımdan nasıl çözüm yolları oluşturulabilir diye. Yine webinarlarımızı da takip edebilirsiniz. Sizin bu çalışmanızın raporunun yayınlanmasını da bekliyor olacağız. Yine dediğin gibi bir de veri iletişiminde kalmak bizim için de çok güçlendirici olacaktır.

Ç.Y:  O yüzden bütün Momentum izleyicilerine yaşadığı ihlali, tam olarak şuradan da yeni problem ekle sekmesine basarak, yaşadığınız sorunun önce çeşidine, çoktan seçmeli seçenekler arasında, bizim daha önceden hazırladığımız seçenekleri seçebilir, eğer yoksa bize önerebilir, daha sonra yaşadığınız problemin başlığından bahsedebilir, bunu detaylandırabilir, yaşadığınız  sorunları yaşadığınız tarihi haritadan seçebilir ve isterseniz yani iletişim kurmamızı isterseniz, bazı bilgilerinizi verebilir ya da  burayı anonimde bırakabilirsiniz. En son da bunu işaretleyip bize bildirebilirsiniz.

M.A:  Aslında şöyle başta bahsettiğin gibi kendi günlük yaşamımızda da birçok olayla karşı karşıya gelebiliyoruz. Gerek iş konusunda olsun gerek çalışanların ücretinin yatırılmaması, sigortalarının yatırılmaması, düşük gösterilmesi, uzaktan çalışanların ekonomik olarak yol yemek gibi ek gelir kaynaklarının kesilmesi, gençlerin yine dikkat çekici zorluklarından bir kaçıydı. Senin de hayatında ya da buralarda girilen veriler arasında dikkat çeken ya da ayrıca başlık açmamız gereken konular var mı?

Ç.Y: Evet var. Gençlerin burslarının kesilmesi. Mesela burs veren sivil toplum kuruluşları ‘Okul yok, okumuyorsunuz’ diye burslarını kesti ama ev sahipleri hala kira alıyor. Serbest piyasa ekonomisi ile mücadele etmek, ev kirası meselesi başka bir mevzu olabilir, ama bursların kesilmesi ile ilgili bir soru işareti var. Konuşulması gereken bir şey. Eğitmenlerin online eğitimle ilgili bir usul yöntem bilgisi olmaması sebebiyle yaşanılan sorunlar varken bir yandan eğitimle ilgili, bir yandan gençlerin bu imkanları erişiminin olmadığı, internetin olmadığı, yeterli kalitede hızlı internet olmadığı durumlar söz konusu. İnternet var ama kalitesi uygun değil, bağlantı hızı uygun değil ya da bilgisayarın olmaması ve en çok en en göze çarpan bu zaten ki bu konu Türkiye’de her yerde konuşuldu. Bununla ilgili seferberlikler var. Ama biraz da refahı için, sağlık ve refahının bozulması ile ilgili evde internet olmadığı için derslere girememek, yine gördüğümüz şeylerden. Ücretsiz izne çıkarılanlar, kaygı bozukluğu geliştirenler…

M.A: Hem sağlık bakımından hem ekonomik olarak birçok dezavantaj yaşıyoruz ama çok görünür olamıyor. Son açıklanan işsizlik rakamlarına da baktığımızda eşitsizliğinin özellikle son zamanlarda giderek arttığını söylememize gerek yok, bunları yaşıyoruz zaten. Genç işsizlik oranındaki artış, bunun etkisi olarak sağlık alanındaki geri dönüşlerle yaşamımızı etkileyen olgular. Bunların çözümüne ilişkin ya da bu sorunların muhataplarına ne gibi yöntemler nasıl yola çıkmamız lazım?

Ç.Y: Burada 9 tane farklı hakta, bunların onlarca farklı ihlalinden bahsediyoruz. Böyle bir total öneride bulunmak benim için şu an tehlikeli. Şunu söylerim, öncelikle bizim yurttaşlar olarak görevimiz haklarımızı bilmek ve bunların ihlali noktasında ilgili mercileri çalıştırmak, demokratik yollarla çalıştırmak. Bunun yanı sıra tabii ki devletin yapması gereken birçok şey var ama onu şu an konuşmayalım bence. Burada şunu görelim, bizim demek istediğimiz çok açık. Sorunu yaşayana sor. Soruna dair bilgisi ve çözümü yanınızda, belki ondan gelebilir. Bizim burada yapmak istediğimiz bu sorunları raporlayarak ilgili yerlere iletmek. O yüzden yerel anlamda da olabilir, ulusal anlamda da olabilir, burada gördüğümüz şeylerin savunuculuğunu yapacağız, yapmaktan da geri durmayacağız. Bizim yapabileceğimiz sivil toplum kuruluşu ya da bir gençlik örgütleri forumu çatısı olarak yani sekreteryası olarak bunu önermek. Yönetim kurulu ilgili aksiyonlarını alacaktır. Bizim yapabileceğimiz raporlamak. 

M.A: Bu raporlamaların değerli olduğundan başta da bahsetmiştik. Çünkü bunlar, umuyoruz ki bu günler geçtiğinde, bu dönemde yaşanan hak kayıpları aklına geldiğinde  dönüp bakmak istediğin ya da bunlarla ilgili ne gibi çalışmalar yapıldı, yapılabilir miydi diye bakmak istediğimizde bizi doğruya yönlendirecek. Bu raporlamalar doğrultusunda daha sağlıklı daha koruyucu nasıl olması gerektiğine planlamaya çalışacağız. Yorumunu merak ediyorum, bu süreçlerde yaşanan hak kayıplarının yıllara etkisi nasıl olur sence? Bunlarla ilgili daha aklınıza gelmeyen mutlaka bir sürü sorunla karşılaşacağızdır ama en azından önlem olarak alınabilecek neler olabilir? 

Ç.Y: GOFOR adına şöyle söyleyebilirim, tabii ki sadece raporlama gibi değil yani işbirliğine açığız veri partnerligi gibi şeyleri yapmayı düşünüyoruz ve bu gençlerin yaşadığı hak ihlallerini görünür kılmak bizim, ya da benim diyeyim, ana motivasyonlarımızdan birisi. Aynı zamanda eş zamanlı olarak, eşit evrensel ve kapsayıcı bir gençlik politikasına ihtiyacımız var. Aynı zamanda onu da gösteriyoruz. Demek ki bizim gençlerin eğitime erişimle ilgili bir sorunumuz var,  bu pandemi kaynaklı olsun ya da olmasın. Çünkü bu pandemi sadece bunu görünür kıldı, bu sorun zaten vardı.

M.A: Evet aklıma gelmişken, bu sorunlar pandemi öncesinde de vardı. Gençlik sorunu yine vardı. Gençlerin barınma sorunu vardı. Öğrencilerin siyasi katılımı gibi hak ihlalleri öncesinden vardı değil mi? Gençlik örgütleri forumunun çalışmaları zaten bu alanlardaydı.

Ç.Y: Bizim derdimiz bu sorunları yaşayan özneler olarak bir araya gelelim, birlikte konuşalım buna dair kamunun yapması gereken sorumlulukları, ödevleri birlikte konuşalım. Tekrar hatırlatalım, tartışalım. Bizim üstümüze düşen bir şey varsa biz yapalım. Yani burada diyelim 150 bin kişinin bilgisayara ihtiyacı var diye çıksaydı, biz 150 bin kişinin bilgisayar ihtiyacını çözseydik eğitime erişimle ilgili hadisler çözülmüş olmayacaktı. Orada, o yolda başka bir şey değiştirmek gerekiyor demek ki. Bunu değiştirmek için bir araya gelelim isteriz bundan sonra. Yani bunları konuşalım burada da. Daha başka sağlık alanında, gençlerin sağlığı, cinsel sağlıkla ilgili olabilir. Mesela bu özellikle tartışılıyor son zamanlarda. Çünkü pandemi dolayısıyla diğer sağlık alanlarına öncelik verilmediği için insanlar bunun da sıkıntısını yaşıyor. Burada başka başka alt kırılımlar var. Barınma ile ilgili çok ciddi sorunlar var. Gençlerin zaten yeterli yurtları yok ki zaten yurtlar tartışılması gereken kocaman bir mesele.  Yaşama hakkı, yani bu Türkiyeli olsun olmasın pandeminin ilk zamanlarında Adana’da da genç bir kardeşimiz vuruldu, öldürüldü. Bu sadece o zaman olan bir şey değil başka örnekleri de var. Pandemi özelinde konuştuğumuz için bu örnekleri veriyorum. Ama ifade özgürlüğü ile ilgili sadece kapatılan Twitter hesabı değil. Açsak yine bir sürü şey çıkar. O yüzden bu gençlik hakları mücadelesini bize gösteriyor, buna neden ihtiyacımız olduğunu da gösteriyor. Bunun altında bir araya gelmek, ileride hepimizin yapacağı şey olabilir. Benim temennim öyle. Bu yüzden bir gençlik örgütleri forumunda çalıştığım için çok mutluyum.Türkiyedeki tek sivil yapı bu bağlamda böyle çalışmalar yapan. Böyle şeyler söyleyebiliyorum. Yoksa işte ‘Devlet bunu yapsın!’ gibi şeyler demek istemiyorum, çünkü temel mesele bütçe meselesi. Bunun nasıl adil ve sorun odaklı dağıtılacağı meselesi. Oralara girmek istemiyorum çünkü sohbeti uzatacak bir konu.

M.A: Aslında raporlama çalışmasında şu anda bile hazır bilgiler mevcut. Çalışan destek olmak isteyen yerel yönetimlere belki siyasi partilerin gençlik programlarına dahi girebilecek nitelikte. Diğer durum analizleri ortada. İlerleyen dönemlerde bu alanlarda da kullanılabilecek. Sık sık karşılaşırız bence bu verilerle, öyle görünüyor. Özellikle biraz daha pandemi sürecinde görünür oldu evet ama gençlerin çalışma alanlarında yaşadıkları sıkıntılar çok fazlaydı. Çalışabilme aşamasına girebilme süreçlerinde bile sıkıntılar var. Pandemi sürecinde bunlar bir yandan görünür oldu aslında bu gibi çalışmalarla ama bir yandan da insanlar yaşam mücadelelerine devam ederken bunları ikinci planlara atabiliyor. Bunun da önüne geçebilmek lazım. Bu yaşam hakkında savunabilmek önemli, değerli benim için. Başka tekrar aktarmak istediklerin var mı sürece ilişkin ? 

Ç.Y: Bu devam edecek bir çalışma. Tekrar söylemek isterim, tam bitmiş hali böyle değil. Müthiş geliştirilmeye açık. Yapı itibariyle sistemi arka planda taşınabilir, başka ülkelere başka yerel bağlamlara çekilebilir bir arayüz aslında. Bunu birlikte geliştirmek, götürmek isteriz. Bununla bilsin insanlar ki belki bireysel ya da toplumsal örgütsel katkı, destek, istekler olur tartışırız. Bunu genel bir izleme platformuna da çevirmek isteriz yani bilelim, bir yandan arkadaşlar gençler olarak sadece genç olduğumuz için niye eşit yurttaşlar gibi davranılmadığını görelim. Ne gibi şeyler oldu,  bunlarla ilgili dert edinelim, bunları taşıyalım ilgili üyesi olduğumuz kurumlara ve çalıştığımız platformlara. Bunları akımlaştıralım yani.

M.A: Ben de bu anlamda işbirliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başka gönüllü gençler ya da sivil toplum kuruluşları da girebilirler Bu da çağrımız olsun. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Bizi sosyal medyada ve internet sitesi üzerinden merak edenler inceleyebilirler ve üye olabilirler. Momentum Gençlik Ağı, hak kayıpları yaşayan kişilerin yanında olduğunu belirtiyor ve bu anlamda yaptıkları proje ile gereken desteği sunmaya hazır. İnternet sitesi üzerinden sizler de bu formu doldurarak sorunları bulma aşamasında destek alabilirsiniz. Teşekkür ederim tekrar katıldığın için.

Ç.Y: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için, sağ ol.

wpntr